نمایش 1–12 از 28 نتیجه

سیم افشان 1.5*1 تک غرب

قیمت اصلی تومان۱.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۹۰۰.۰۰۰ است.

کابل افشان 10*5 تک غرب

قیمت اصلی تومان۲۹.۷۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۶.۷۳۰.۰۰۰ است.

کابل افشان 6*5 تک غرب

قیمت اصلی تومان۱۶.۶۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۴.۹۴۰.۰۰۰ است.

کابل افشان 4*5 تک غرب

قیمت اصلی تومان۱۱.۵۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۰.۳۵۰.۰۰۰ است.

کابل افشان 2.5*5 تک غرب

قیمت اصلی تومان۷.۲۷۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶.۵۴۳.۰۰۰ است.

کابل افشان 1.5*5 تک غرب

قیمت اصلی تومان۴.۴۸۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۴.۰۳۲.۰۰۰ است.

کابل افشان 16*4 تک غرب

قیمت اصلی تومان۳۷.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۳.۳۰۰.۰۰۰ است.

کابل افشان 10*4 تک غرب

قیمت اصلی تومان۲۳.۱۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۰.۷۹۰.۰۰۰ است.

کابل افشان 6*4 تک غرب

قیمت اصلی تومان۱۳.۳۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۱.۹۷۰.۰۰۰ است.

کابل افشان 4*4 تک غرب

قیمت اصلی تومان۹.۱۴۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۸.۲۲۶.۰۰۰ است.

کابل افشان 2.5*4 تک غرب

قیمت اصلی تومان۵.۸۱۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۵.۲۲۹.۰۰۰ است.

کابل افشان 1.5*4 تک غرب

قیمت اصلی تومان۳.۵۹۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳.۲۳۱.۰۰۰ است.