کتابخانه جامع سری اتمل ATMEL

کتابخانه جامع سری اتمل ATMEL | برق افزار پسورد فایل :  www.barghafzar.com  این پکیج دارای تعداد زیادی کتابخانه است که چند کتابخانه را برای شما معرفی میکنم : ( طراحی آلتیوم دیزاینر) ۱-  Touch Solutions ۲-  Security and Smart Card ICs ۳-  RF Idenfification ۴-  QTouch ۵-...

ادامه مطلب